Sau khi bản thảo sơ bộ được phê duyệt, Thanh Chương sẽ chỉnh sửa lại những gì chủ đầu tư yêu cầu, lập phương án chính thức đảm bảo sự hài lòng cho phương án trước khi triển khai thực tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *