Giai đoạn này là giai đoạn kết thúc việc lên phương án, cũng như thống nhất về phương án giá trị cho công trình và Bàn giao bản vẽ cho Chủ đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *