Sau quá trình làm việc vất vả, thời điểm bàn giao công trình Thanh Chương sẽ cùng với Chủ đầu tư tham quan đánh giá chất lượng công trình và chính thức bàn giao cho Chủ đầu tư, bước vào giai đoạn Bảo hành bảo trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *