Nắm bắt tâm lý, sở thích và nhu cầu của khách hàng. Thanh Chương sẽ lập phương án sơ bộ về phương án thiết kế, thi công, sửa chữa cho khách hàng xem trước cùng phương án tài chính cho khách hàng, để khách hàng hiểu được những gì Thanh Chương sẽ triển khai sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *