Đối với mỗi dự án công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp cần phải tìm kiếm một đội thi công xây dựng công trình. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình sẽ được tìm đến. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công công trình là gì? Chúng tôi sẽ giải đáp ngay sau đây.

1. Thi công xây dựng công trình là gì? 

Thi công công trình là hoạt động gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị. Đối với công trình mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi. Phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình xây dựng.

2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình

2.1. Có đủ năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình tương ứng với loại, cấp công trình.

– Tổ chức tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình. Phải đáp ứng các điều kiện tương ứng với các hạng năng lực như sau: 

♣ Hạng I:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường. Phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường hạng I. Phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học. Hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Thời gian công tác ít nhất 03 năm đối với trình độ đại học; 05 năm đối với trình độ cao đẳng nghề;

+ Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc có văn bằng. Hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp. Với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu. Thi công xây dựng các công trình

+ Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình. Chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên. Hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại.

♣ Hạng II:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện. Là chỉ huy trưởng công trường từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học. Hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Thời gian công tác ít nhất 01 năm đối với trình độ đại học; 03 năm đối với trình độ cao đẳng nghề.

+ Công nhân kỹ thuật thực hiện các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ 

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng các công trình.

+ Đã trực tiếp thi công công việc thuộc hạng mục công trình chính liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ của ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên; hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại.

♣ Hạng III:

+ Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.

+ Cá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận.

+ Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.

+ Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình.

– Phạm vi hoạt động

Hạng I: Được thi công xây dựng tất cả các cấp công trình cùng loại

Hạng II: Được thi công công trình từ cấp II trở xuống cùng loại

Hạng III: Được thi công xây dựng công trình từ cấp III trở xuống cùng loại. 

2.2. Chỉ huy trưởng công trường có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chứng chỉ hành nghề phù hợp.

– Chỉ huy trưởng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:

♣ Hạng I:

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I

+ Hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp I; hoặc 02 công trình từ cấp II cùng loại trở lên.

♣ Hạng II:

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II

+ Hoặc đã làm chỉ huy trưởng công trường ít nhất 01 công trình từ cấp II; hoặc 02 công trình từ cấp III cùng loại trở lên.

♣ Hạng III:

+ Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công hạng III

+ Hoặc đã trực tiếp tham gia thi công xây dựng ít nhất 01 công trình từ cấp III; hoặc 02 công trình từ cấp IV cùng loại trở lên.

– Phạm vi hoạt động

Hạng I: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với tất cả các công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công. Hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

Hạng II: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình từ cấp II trở xuống cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công. Hoặc cùng loại với công trình đã làm chỉ huy trưởng công trường.

Hạng III: Được làm chỉ huy trưởng công trường đối với công trình cấp III, cấp IV cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng. Hoặc cùng loại với công trình đã tham gia thi công xây dựng.

2.3. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng xây dựng công trình.

Đơn vị kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình sẽ phải đáp ứng điều kiện về trang thiết bị để thực hiện thi công xây dựng công trình. Đồng thời phải các thiết bị này phù hợp đảm bảo an toàn và chất lượng công trình. Đây cũng là một trong những điều kiện để kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *